Registrácia do domovaričskej súťaže

Popíšte čo najpresnejšie o aký druh piva ide, napr. american pale ale
%
= Stupňovitosť (°P)
Ak ste do piva použili nejaké nezvyčajné prísady, prosím uveďte ich, aby ich porota nepovažovala za chyby
Akékoľvek ďalšie info, napríklad, že pivo moc pení a máme dať pozor pri otváraní :-)